Požární signalizace

Systémy elektrické požární signalizace (EPS) zaujímají v oblasti bezpečnostních technologií významné místo. O rozsahu škod na majetku, či ztrátě lidských životů při požáru často rozhodují pouhé minuty či vteřiny. Proto jen rychlá informace ze systému EPS a včasný zásah hasičů jsou předpokladem k likvidaci požáru již v samém počátku! Základní funkcí systému je odhalení požáru v jeho počátečním stádiu, kdy je snazší požár zlikvidovat a předejít tak ohrožení života a zdraví osob a velkým škodám na majetku.

Normy pro požární bezpečnost a posouzení objektů určují kromě standardních protipožárních opatření (únikové východy, hasicí přístroje, odvětrání, nouzová schodiště), zda-li bude třeba v objektu instalovat systém elektronické protipožární ochrany EPS. V případě, že požární zpráva přímo vyžaduje instalaci uvedeného systému, jedná se o objekt s vyšším rizikem vzniku požáru a ohrožení osob. V takovém případě je nutné vybavit budovu samostatnou ústřednou EPS, včetně poplachového výstupu na Hasičský záchranný sbor (HZS) nebo do

místa s trvalou obsluhou 24 hodin. V jednodušších případech (bez připojení na HZS) je možné hlásiče požáru připojit do stávajícího systému EZS, čím se snižují finanční náklady na systém. Pouze komplexní a kvalitně navržené požární zabezpečení objektu je schopné plnit svoji úlohu po mnoho let a přinášet plnohodnotnou záruku ochrany majetku a bezpečnosti osob.

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

NAŠI PARTNEŘI

aktion  aritech  axis  bosch  jablotron  paradox  wisenet  2n

ADC CZ spol. s.r.o
Havlíčkova 9
Trutnov, 541 01

IČ: 15038459
Sp. zn.: C 9199/Krajský soud v Hradci Králové

Image

Volejte - Pište

phone_android +420 602 411 803
local_post_office adc@volny.cz
local_post_office adc@volny.cz     phone +420 602 411 803